Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedir ?

Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedir ?

Şizoid kişilik bozukluğu nedir ve nasıl tedavi edilir? Şizoid kişilik bozukluğu olan insanların bazı belli başlı özellikleri bulunur. Temel özelliği sosyal hayata karşı ilgisiz olmalar ve kendilerini kısıtlamalarıdır. Asosyaldirler. Kendilerini ifade etmede sıkıntıları vardır. Yalnızlığı severler, kendi kabuklarına çekilirler. Ailesiyle bile iletişim kurmak istemezler.

 

Arkadaş çevresi yok olur. İletişim kurmak isteyen insanlara soğuk davranırlar ve kendilerinden uzaklaştırırlar. Başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğünü umursamazlar. Başkalarının düşüncelerini önemsemezler. Yalnız yapılan aktiviteleri tercih ederler. Sanatçı ve entelektüel yanları vardır. Duygusal tepkileri yoktur.

Şizoid Kişilik Bozukluğu Dsm-Iv Tanı Kriterleri

  • Yakın ilişkiden kaçınırlar.
  • Her zaman tek bir etkinlikte bulunmayı tercih ederler.
  • Cinsel yaşamlarında isteksizdirler. Başka biriyle cinsel deneyim yaşamak istemezler.
  • Yaptıkları işlerden zevk almazlar.
  • Dostluğun, arkadaşlığın önemini bilmezler. Akraba dışında başka yakınları yoktur.
  • Başkalarının düşüncelerini umursamazlar.

Şizoid Kişilik Bozukluğu Olan Bireye Yaklaşım

Birey ilişkilerden kaçındığı için onu topluma kazandırma yolu olarak güven verici ve destekleyici, onu anlayan tavırlar sergilenmelidir. Bireyin düşüncelerine önem verilmeli ve duygularını ifade etmesine fırsat tanınmalıdır. Çok samimi bir yaklaşımdan kaçınılmalı, mantık çerçevesinde ilişki yürütülmelidir. Zorla insan içine sokmak yerine onunla konuşarak, mantığına bazı şeyleri oturtarak bunu başarmak daha iyi sonuç verir. Bu özellikten dolayı bireyle tartışmaya girmek uygun değildir.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Şizotipal birey yakın ilişki kurmaktan kaçınır. Sosyal hayatta yetersizdirler. Bilişsel ya da algısal karışıklıkların olduğu garip davranışlar temel özelliktir. Soyut tarafından düşünüp soyut konuşurlar ve bu yüzden konuşmaları anlaşılmaz. Kendilerini ifade etmekte zorlanırlar. Şizoid kişilik bozukluğundan daha ağır, şizofreniden daha hafif bir tablo vardır.

Bazı zamanlar illüzyonlar görebilirler. Alınganlık, kuşkuculuk görülebilir. Dış görünüş olarak paspal görünürler bu yüzden dikkat çekerler. Uygunsuz giyinirler ve saçma makyajlar yaparlar. Büyünün, batıl inancın ve telepatinin varlığını savunurlar. Falcılık, astroloji gibi konularla ilgilenirler. 6.hisse sahip olduğunu düşünenleri vardır.

Şizotipal  Kişilik Bozukluğu Olan Bireye Yaklaşım

Birey toplum içine girmek istemiyorsa saygı duyulmalıdır. İnsanlarla birlikte yapabileceği toplu aktiviteler tavsiye edilebilir. Kişilerle kurdukları ilişkilerine, sosyal yaşantısına ve davranışlarının uygunluğunun geliştirilmesinde yardımcı olunmalıdır.

Yorum Yap
0 Yorum yapan