Otizm Nedir? Nedenleri Nelerdir?

Otizm Nedir? Nedenleri Nelerdir?

 Otizm  ömür boyu süren , kişinin konuşmasında, düşünmesinde, hareketlerine birtakım kısıtlılıklar ve içe kapanıklık yaratan, sinir sisteminin etkilenmesi sonucunda ortaya çıkan gelişimsel bir rahatsızlıktır. Beyin işlevlerinin düzgün yerine getirilememesinden kaynaklı olarak dış uyaranların algılanmasında ve uyaranlara karşı oluşturulacak tepkilerin düzenlenmesinde bozukluklar vardır. Tamamen beyinde meydana gelen olaylardan kaynaklıdır, psikolojiye dayanan bir başlangıcı yoktur.

 

Otizmin küçük yaşlarda ortaya çıkması çok zordur. Genelde yaş aldıkça ve yaşıtlarıyla kıyaslanmaya başlandıkça gelişimindeki anormallikler anlaşılmaya başlanır. Bunun sebebi fiziksel farklılıkları olmamasıdır. Anlaşılması oldukça zordur. Örneğin otizmli çocuk seslendiğinde cevap vermeyebilir. Ebeveynler de bunu küçük yaşlardayken ‘sakin bir çocuk’ olarak yorumlayabilir. 5 yaşına kadar keşfedilmesi çocuğun gelişimi için önemli bir adım olacaktır. Otizm tam olarak yok edilmese de bireyin çevreye uyum sağlaması ve kendini tanımasına yönelik bir uyum süreci başlangıcının erken zamanda olması adına büyük katkılar sağlayacaktır.

Otizm doğuştan mıdır? Nedenleri nelerdir?

Otizmin nedenlerine baktığımızda buna sebep olan faktörlerin etkisine bağlılık söz konusudur. Tek bir sebebe bağlanamamakla beraber net bir cevabı da yoktur. Asıl neden beyin fonksiyonlarının düzgün olarak gerçekleştirilememesidir. Genetik olarak anne karnında gelişerek doğuştan var olabileceği gibi doğumda yaşanan sıkıntıların etkisiyle de gerçekleşebilir. Gebelik sırasında kullanılan ilaçlar, karşılaşılan virüsler (özellikle kızamıkçık) veya radyasyon gibi etkenler otizme sebep olabilir. Otizm gözlemler sonucunda keşfedildiği için nedenini saptamak zordur. Gözlemler ilk yaşlarda konuşma ve diğer duyu becerilerine göre yapılmaktadır.

Genetik yatkınlığı olan bireylerin doğumunda sıkıntılarla karşılaşma olasılığı daha yüksektir. Beynin oksijensiz kalması, kordon dolanması, makat geliş, beyin hasarı gibi durumlar otizme yatkınlığı artırmaktadır. Tam olarak genetik yatkınlığa bağlanmamakla beraber otizmin nedenleri çevresel faktörlerle birleştiğinde asıl sonucu ortaya koyar. Otizm doğuştan olabileceği gibi çevresel faktörler veya doğumsal anormalliklerle birleştiğinde daha ciddi tablolar açığa çıkarır. En sık karşılaşılan otizm nedenleri şu durumlara bağlanmaktadır;

  • Artan antibiyotik kullanımı
  • Radyasyon
  • Kullanılan aşıların metal içermesi
  • Boya, deterjan, deodorant, böcek ilaçları, evdeki su borularındaki maddeler içerisindeki ağır metaller ile temas etmek
  • Kimyasallara maruziyet
  • Beslenme yetersizlikleri ( omega 3, vitamin ve mineral eksikliği)
  • Enfeksiyonlar
Yorum Yap
0 Yorum yapan