Meme Kanseri Evreleri ve Tedavisi

Meme Kanseri Evreleri ve Tedavisi

Meme kanseri tedavisinde erken teşhisle memenin alınmasına gerek kalmadan çözüm üretilebiliyor. Tedavinin önceliği kanser hücrelerinin yayılmasını önlemektir. Kanser hücrelerinin oluşumu durdurulur veya tümör varlığında tümör alınarak tedavi gerçekleştirilir.İleri evrede memenin alınması sonucunda plastik cerrahisi tarafından yeni bir meme yapımı gerçekleştirilir.

 

Meme kanseri tedavisi kanserin evrelerine göre değişmektedir. Evreler kanser hücresinin yayılımına ve tümör boyutuna göre sınıflandırılmaktadır. Meme kanseri evreleri 0 dan başlayarak 4 e kadar sınıflandırılır;

Evre 0 ( in situ) : Kanser hücreleri çevre dokuya sıçramamıştır. Süt kanallarında veya bezlerinde yerleşmişlerdir.

Evre 1 ; Tümör boyutu 2 cm ye kadar ulaşabilmektedir. Lenf bezlerine sıçramamıştır.

Evre 2 ; Tümör 2-5cm arasında boyutlarda,lenf bezlerine sıçramış veya sıçramamıştır.

Evre 1 ve 2 için Lumpektomi adı verilen tümörlü bölgenin bir miktar sağlam çevre dokuyla birlikte çıkarılması ve koltuk altı lenf bezlerinin alınması işlemleri, önlem olarak gerçekleştirilir. Lumpektomide yalnızca memedeki kitle ve çevredeki dokular alınır. Bunların ardından koruyucu radyasyon tedavisi uygulanır. Evre 2 de ek olarak eğer tümör büyükse ve lenf bezlerine sıçramışsa radyoterapinin yanında hormonterapi, kemoterapi de uygulanır.

Evre 3 ; A. Tümör koltuk altı lenf bezlerine ve meme dışı dokulara yayılmıştır.

B. Tümörün boyutuna bakılmaksızın, tümörün kendisini göğüs duvarına bağladığı ve göğüs lenf bezlerine sıçradığı evredir. Tümör çok büyükse kemoterapi ile küçültme işleminden sonra cerrahi işlem yapılır.

Evre 4 ; Kanser diğer organlara sıçramıştır ( akciğer,karaciğer, beyin). Hastanın rahatlaması için terapilerin yanında mastektomi dediğimiz memenin alınması işlemi önerilir.

Meme cerrahisi 

Meme cerrahisinde amaç tümörün çıkartılması ve koltuk altına yayılım gösterdiği durumda lenf bezlerinin de alınmasıdır.

  • Mastektomi : Basit, cilt koruyucu ve radikal olarak üç kısımdan oluşur.Basit mastektomide, koltukaltı lenf bezleri ve meme altı kasları hariç tüm meme dokusu meme uçlarıyla beraber alınır. Cilt koruyucu mastektomide, meme uçlarına ve üzerine zarar vermeden bırakılır. Radikal maktektomide, lenf bezleri, meme kasları, meme uçları dahil tüm meme alınır.
  • Meme koruyucu cerrahi : Tümör çok büyük değilse ve meme etkilenmemişse yalnızca tümör alınma işlemi gerçekleştirilir. Lumpektomi dediğimiz yöntemle sadece tümör ve çevre dokular alınır. Lumpektomiden sonra da radyaterapi uygulanır.  Kemoterapi verilecekse genellikle kemoterapi tedavisi tamamlanana kadar radyoterapi geciktirilir. Kadranektomide, memenin dörtte biri alınır. Sonrasında radyoterapi verilir. Burada da yine kemoterapi verilecekse radyoterapi geciktirilir.
  • Lenf bezi cerrahisi : Lenf bezi hücreleri kanserin evrelendirilmesi için cerrahi işlemle çıkarılır ve mikroskobik görüntüleme ile incelenir. Kanser hücresi varsa diğer hücrelere de yayılmış olma olasılığı vardır ve sonraki tedavi için yol göstericidir.

Radyoterapi tedavisi

Cerrahi işlem sonrasında ameliyat bölgesinde kalma olasılığı olan kanser hücrelerini ışınla yok etme işlemidir. Ameliyat sonrası geride kalan dokunun korunması amacıyla yapılır.

İlaç tedavileri

Kemoterapi ve hormonterapidir. Kemoterapi çoğunlukla ameliyat sonrasında kanser hücrelerinden korunmak için yapılır. Hormonterapinin amacı ise östrojenin azaltılmasıdır. Çünkü östrojen hormonuna duyarlı olan bazı kanser hücreleri, daha hızlı büyür ve çoğalır.

Yorum Yap
0 Yorum yapan