Cinsel Yaşam Ve Psikoseksüel Bozukluklar

Cinsel Yaşam Ve Psikoseksüel Bozukluklar

Sağlıklı bir cinsel yaşam, çiftlerin gereksinimlerini, isteklerini, duygu ve düşüncelerini karşılıklı olarak açıkça dile getirebildiği ve karşılıklı olarak birbirlerini duyabildiği zaman gerçekleşir. Bu ilişkinin nitelikli bir şekilde geliştirilebilmesi için her iki kişi de kendini karşı tarafa açmalı, birbirleri hakkında olumlu düşünmelidir. Bu ilişkide olması gerekenler; içtenlik, saygı, sıcaklık, güven, sevgi ve bağlılıktır.

 

Cinsellik Nedir ?

Bir kadın ve bir erkek arasında biyolojik bütünleyicilik içinde, insanın fizyolojik doyumunun yaşanması, türün devamı için gereken bir gereksinim, bir dürtüdür. En önemli amacı üreme ve doyumdur.

Cinsellikte uygun eş, uygun zaman, uygun yer koşulu aranır. Eğer ters giden durumlar var ise bu koşulların dışında engel olunamaz bir şekilde farklı bir cinsel aktiviteyi normal aktiviteye tercih edilmesi söz konusudur.

Cinsel Özgürlük Nedir ?

Bireyin içinde bulunduğu toplumdan, yasaklardan, baskılardan kurtulması ve kendi düşünce ve değerlerinin sorumluluğunu taşıma yürekliliğini göstermesidir. Sınırlarını bilmektir.

Cinsel Kimlik Nedir ?

Bireyin kendi bedenini, cinsiyetini içinde kabullenişi ve buna yönelik uygun davranışlarda bulunmasıdır ( Erkeğin kadına, kadının erkeğe yönelmesi normal kimlik yerleşimine örnektir). Cinsel kimliğin gelişiminde eşey kromozomların yeri büyüktür. Eşeysel salgıların uygun biçimde işlevini yerine getirmeleri gerekir. Bunun için biyolojik gelişimin uygun olması şarttır. Erkek ya da kadının eşeysel organlarının normal yapıda olmaması, salgıların eşeyliğe uygun salgılanmaması durumları cinsel kimlik gelişimi için yetersizdir. (örn; transseksüellik)

 

Cinselliğin Fizyolojisi

  1. Cinsel İstek
  2. Uyarılma
  3. Orgazm
  4. Rezolusyon (gevşeme)

 

 Cinsel istek aktiviteye girme arzusudur. Beş duyuya yönelik uyarılar vardır. Uyarılma evresinde erkekteki temel değişiklik penil kabarma (penisin uyarılması), ayrıca cowper bezi salgısıdır. Kadında ise vajinal yağlanma, genitalin dışında şişme meydana gelir. Meme kabarması, vajinanın içinin üçte ikisinin uzaması ve genişlemesi de buna ektir. Kadında ensede, meme çevresinde kızartılar olur.

 Orgazm, seksüel zevkte doruğa ulaşmadır. Erkekte seksüel gerilimin giderilmesi ve pelvik üreme organlarında kasılma söz konusudur. Erkekte boşalma kaçınılmazdır ve bunu izleyen prostat, üretra, seminal veziküller kasılmaların sonucu sperm fışkırması meydana gelir. Kadında her zaman dışarıdan görülemeyen vajinanın üçte birinin duvarında kasılmalar mevcuttur. Hem erkekte hem kadında sıklıkla istem dışı kas gerilimi ya da kasılması oluşabilir.

Gevşeme evresinde bütün işlevler yavaş yavaş eski haline döner. Erkeğin tekrar uyarılması yaşa göre değişkenlik gösterir. Birkaç dakika, birkaç saat ya da günler sonra gerçekleştiği görülebilir.

 

Mastürbasyon Nedir?

Hayal gücünün eşlik ettiği evrensel bir boşalma yoludur. Bireyin ya da çevresinin bu eyleme verdiği anlam oranında bir sorundur. Bu nedenle birey kendini suçluyorsa sıkıntı var demektir. Mastürbasyona sıklıkla başvurulması insanın yalnızlığı, ilişki kuramaması, çevreye ilgisinin azlığı gibi nedenlerden dolayı olabilir. Mastürbasyon cinsel ilişkiye tercih edilmediği sürece normaldir.

Yorum Yap
0 Yorum yapan