Cinsel Kimlik Bozuklukları

Cinsel Kimlik Bozuklukları

Cinsel Kimlik Bozukluklarının tanımından önce cinsel kimliğin ne olduğu bilinmelidir. Başlıca 3 grupta inceleyebiliriz.

 

  • Eşcinsellik (homoseksüellik )
  • Karşıt cinsellik ( transseksüellik )
  • Karşıt giysicilik (transvestizm )

Eşcinsellik Nedir ?

Bireyin cinsel aktivitelerini hemcinsleriyle yaşamayı tercih etmesidir.

Transseksüellik (karşıt cinsellik) Nedir ?

Kişinin genital organından kurtulma isteğiyle karşı cinsin üyesi olarak yaşama ısrarıdır. Anatomik seksi hakkında huzursuzluk ve uygunsuzluk duygusu yaşar. Bu karışıklık en az iki yıl süreyle şizofreni ya da bir genetik bozukluğa bağlı olmadığında konur. Giysiler ve tavırlar, olmak istenilen karşı cinse aittir.

Transvestizm (karşıt giysicilik ) Nedir ?

Erkeğin kadın gibi, kadının erkek gibi giyinme tutkusu ve bundan özel bir zevk alma duygusudur.

Genital organdan kurtulma çabası yoktur. Birey kendi bedeniyle barışık olup sadece karşıt cinsin kıyafetlerini giymekten ve karşı cinsin davranışlarını göstermekten hoşlanır.

Cinsel Nesne Seçiminde Bozukluklar

Parafili Nedir ?

 Seksüel uyarılma için alışılagelmiş yöntemlerin dışında garip imgelerle ya da eylemlerle gerçekleşen durumlardır. Bu eylemler ısrarlı ve istemsiz olarak tekrarlanmaya eğilimlidir. Genellikle, seksüel uyarılma için insan dışı bir nesne tercih edilir. Gerçek ya da taklit, ıstırap ya da aşağılanması bulunan insanlarla yinelenen seksüel aktivite ya da aşağılanması bulunan insanlarla yinelenen seksüel aktivite ya da istekli olmayan partnerlerle yinelenen seksüel aktiviteyi içerir.

ÖZEL PARAFİLİLER

Fetişzm Nedir?

Seksüel uyarılma için cansız nesnelerin kullanılmasıdır. Bunlar kadın iç çamaşırları, ayakkabılar, çizmeler, saç ya da tırnak gibi maddelerdir.

Travestizm Nedir?

Temel bir özellik heteroseksüel bir erkek tarafından yinelenen ve ısrarlı bir karşı cinse özel giyinme olup hiç değilse hastalığın başlangıcında seksüel uyarılma amacıyladır. Bozukluk ergenlikte başlar.

Zoofili Nedir ?

Cinsel uyarılma için hayvanların kullanılmasıdır.

Pedofili Nedir?

Ergenliğe girmemiş çocuklar ile seksüel aktivitede bulunma fantezisidir.

Eksibisyonizm Nedir ?

Bir yabancıya genital organları göstererek uyarılmadır.

Vöyorizm Nedir ?

Çıplak bir kimseyi ya da seksüel aktivitede bulunan habersiz kişileri, genellikle yabancıların ıslarla gözlenmesidir.

Seksüel Mazohizm Nedir ?

Bir bireyde kendi acı ve ızdırabıyla üretilen seksüel uyarılmadır.

Seksüel Sadizm Nedir ?

Seksüel uyarılma sağlamak için bir başka kişiye fiziksel ya da psikolojik ızdırap için eziyet etmektir.

Yorum Yap
0 Yorum yapan