Antiparkinson İlaçları Nelerdir?

Antiparkinson İlaçları Nelerdir?

 Antiparkinson ilaçları, sinir sistemine etki eden parkinsonun belirtilerini azaltmak amacıyla veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu ilaçlara göz atalım:

Dopaminerjikler: Madopar, Parlodel, Permax, Requid

Antikolinerjik : Akineton, Sormodren

Dopaminerjikler, nöronlar arasında kimyasal sinyaller taşır. Dopaminin faaliyetini sürdürmesine katkı sağlar. Dopamin mutluluk hormonudur. Antikolinerjik ilaçlar ise parasempatik sinir sisteminde meydana gelen asetilkolin faaliyetlerini engeller. ( antikolinerjik ilaçlar ağız kuruluğuna, kabızlığa,görme bulanıklıklarına neden olur. )

Antiparkinson ilaçlar, istemsiz hareketlerin koordinasyonundan sorumlu olan ekstrapiramidal sistem olarak adlandırılan beyin bölgesinin etkilenmesi sonucunda, titreme, nabız düşüşü ve kaskatı kesilme gibi semptomlar gösteren parkinson tedavisinde kullanılır.

Normal vücut hareketlerinin meydana gelmesi için dopamin ve asetilkolin arasında bir denge söz konusudur. Parkinsonda dopamin azalması mevcuttur. Bu yüzden dopamin ile asetilkolin arasındaki bu denge bozulmuş olur. Antikolinerjikler dopamin-asetilkolin dengesini yeniden düzenler.

ANTİDEPRESAN İLAÇLARI NELERDİR?

Trisiklik Antidepresanlar: Anafranil, Tofranil

Seçici Seratonin Geri Alım İnhibitörleri: Seroxat, Prozac, Deprex, Cipram, Cipralex, Lustral, Paxil, Ixel, Citol

Monoamin Oksidaz İnhibitörleri: Aurorix

 

Trisiklik Antidepresanların İşlevleri Nelerdir?

Depresyonda nörotransmitterlerin serum düzeyi düşmüştür. Trisiklikler bu nörotransmitterlerin serum düzeyini yükseltir. Nörotransmitter maddeler nöronlar arasında veya bir nöron ile başka bir hücre arasında iletişimi sağlayan kimyasal maddelerdir.) Trisikliklerin tedavisinin etkileri 2 ile 4 hafta sonra görülmeye başlar. Karaciğerde işlev görür ve böbreklerden atılırlar.

Trisiklik Antidepresanların Yan Etkileri Nelerdir ?

Parasempatik sinir sisteminin etkilenmesine bağlı olarak;ağız kuruluğu, kabızlık, bulanık görme, üriner problemler, göz ağrısı, göz bebeklerinde büyüme, kalp problemleri. Merkezi sinir sisteminin etkilenmesine bağlı olarak;sedasyon (ilaçlarla derin uykuya girme), deliryum(dikkat ve hafıza işlevlerinde bozulma,sinirsel bir etki),mani(bipolar belirtisi).

Bağımlılık ve coşkuya eğilim yapmazlar. Bu sebeplerle kötü sonuca yol açmaz. Doz dikkat edilmesi gereken bir faktördür. Ölümcül doz ile tedavi edici doz arasındaki çizgiye dikkat edilmelidir. Özellikle intihar düşüncesi içerisinde olan bireylerde kullanılırken ilacın kullanımına ayrı bir önem verilmesi gerekir.

İlaçlar uyku haline, komaya, aşırı huzursuzluğa, bilinç ve koordinasyon kaybına yol açabilir.

 

Seçici Seratonin Geri Alım İnhibitörlerinin (SSRI) İşlevleri Nelerdir ?

Seratonin düzeyini artırır. Mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin, beyinde salgılanarak hücreler arası elektrik iletiminde rol alır. Merkezi sinir sisteminde bulunur. Ruh halini, uykuyu, hafızayı, öğrenmeyi, cinsel davranışları düzenlemede etkilidir.

Bu ilaçlar genellikle sabah kullanılır ve yan etkileri azdır. Fakat monoamin oksidaz inhibitörleri ile kullanıldığında seratonin sendromu adı verilen ölümcül tabloya yol açabilir.

SSRI’ların Yan Etkileri Nelerdir?

 Parasempatik sinir sisteminin etkilenmesi sonucu; bulantı, ishal,kabızlık, kilo kaybı, terleme. Merkezi sinir sisteminin etkilenmesine bağlı olarak; baş ağrısı, baş dönmesi, titreme, sinirlilik, sekse ilgide azalma.

 

Monoamin Oksidaz İnhibitörlerinin (MAOI) İşlevleri Nelerdir?

Depresyonda rolü olan nörotransmitterlerin serum düzeyi miktarının normale ulaşmasını sağlarlar. Ölümcül yan etkilerinden dolayı çok tercih edilmezler. Diğer antidepresanlarla istenilen sonucca ulaşılmadığında tercih edilirler. Yakından takip edilebilecek hastalarda kullanılması daha güvenli olur.

MAOI’ların Yan Etkileri: Uykusuzluk, tansiyon düşüklüğü, antikolinerjik etkiler

Yorum Yap
0 Yorum yapan