Anksiyete Bozukluklarının Sınıflandırılması

Anksiyete Bozukluklarının Sınıflandırılması

Anksiyete bozukluklarının sınıflandırılması aşağıda gördüğünüz şekilde yapılmaktadır. Genel olarak bozukluk olarak bakacağımız bu hastalığın başlıca başlıklar altında incelemesi ve değerlendirmesi hakkında bilgiler içeren bir yazıdır.

 

  • Agorafobi olmadan panik bozukluğu
  • Agorafobi ile birlikte panik bozukluğu
  • Panik bozukluğu öyküsü olmadan agorafobi
  • Özgül fobi
  • Sosyal fobi
  • Obsesif-kompulsif bozukluk
  • Posttravmatik stres bozukluğu
  • Akut stres bozukluğu
  • Yaygın anksiyete bozukluğu
  • Başka türlü adlandırılamayan anksiyete bozukluğu

PANİK BOZUKLUK NEDİR ?

Ani şekilde aşırı anksiyeteyle birlikte, mantıksız ve hazırlıksız panik atakları olan bir sendromdur. Beklenmeden olur. Sıklığı net değildir. Bir kez olabileceği gibi sıklıkla haftalık, aylık, yıllık periyodlarla ortaya çıkabilir. Panik bozuklukta yaşanan panik ataklar ayırt edici nokta değildir. Panik bozukluğun asıl ayırt edicisi kendiliğinden ve beklenmedik zamanda gerçekleşmesidir. Agorafobi ile birlikte ya da agorafobi olmaksızın görülebilir.

Belirtileri: Çarpıntı, kalp hızında artış, terleme, titreme, nefes alamıyormuşluk hissi, soluğun kesilmesi, göğüs ağrısı, bulantı, karın ağrısı, sersemlik, baş dönmesi, üşüme, ürperme, uyuşma. (Belirtiler genellikle fizikseldir.)

 

 YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU NEDİR ?

 En az 6 ay süresince fobi panik atakları, ve kompülsiyonlar olmadan her gün ortaya çıkabilen, bir sürü olaya karşı aşırı anksiyete ve üzüntü duyma durumudur. Kronik sinirlilik ve endişe duygusu mevcuttur. Birey içinde sürekli devam eden kötü hisler nedeniyle günlük yaşantısına devam etmekte zorlanır.

Belirtileri: Sürekli endişe, huzursuzluk, aşırı heyecan duyma, çabuk yorulma, kas gerginliği, uyku bozuklukları.

 

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR ?

Obsesyon ve kompulsiyon terimleri ayrı anlamlar taşır.

Obsesyonlar, bireyin de anlamsız bulduğu fakat durduramadığı, tekrarlayıcı, istenmeyen, korkutucu düşünceler ve dürtülerdir. Örneğin birey ellerini yıkamasına rağmen yine de kirli olduğunu düşünür ve zihninde bunu sürekli tekrarlar.

Kompulsiyonlar ise bu obsesyonları zihninden atmak için gerçekleştirilen eylemlerdir. Yani obsesyonların eyleme dönüştürülmesidir. Örneğin ellerinin kirli olduğunu düşünerek uzun süre ya da birçok kez el yıkama.

Belirtileri: Temelde takıntılı düşüncelerin yarattığı anksiyetedir. Ayrıntıcılardır. Konuşmaları oldukça kurallara uygundur. Düzenlidirler. Toplum içindeki insanlar tarafından sıkıcı bulunurlar. İlişkideki insanları boğarlar. Tedirgin ve sıkıntılıdırlar. Genellikle temizlik, kontrol etme, sayma kompulsiyonları yinelenen davranışlardır. Takıntı haline gelen düşünceleri anlamlı bulmasalar da kontrol edemezler ve durduramazlar, bu nedenle rahatsızlık yaşarlar. Yineleyen düşüncelerden kurtulmaya çalışsalar da başaramazlar.

 

Yorum Yap
0 Yorum yapan