Anksiyete Bozukluğu Tedavileri Nelerdir?

Anksiyete Bozukluğu Tedavileri Nelerdir?

Anksiyetenin ortaya çıkmasındaki faktörler göz önünde bulundurularak ilaç tedavisi ve bunun yanında çeşitli terapiler bir arada kullanılır. Farmakoterapinin ( ilaç tedavisi ) temelini başlıca benzodiazepinler -minör trankilizanlar, anksiyolitik olarak da adlandırılır- oluşturur.

 

FARMAKOTERAPİ

Benzodizepinler : En etkili ve en yaygın kullanılan farmakolojik tedavilerden birisidir. Benzodiazepinler, santral sinir sisteminde GABA(gamma aminobütirik)’ nın etkisini artırırlar. Rahatlama sağlar. Hastalar kaygı semptomlarını azaltmak isterler. Uyuşukluk, düşüncede bulanıklık, mental konfüzyon yan etkileridir. Bağımlılık yapabildiği için uzun süre kullanılmamalıdır. ( Oxazepam, Diazepam, Alprazolam, Lorazepam)

Trisiklik Antidepresanlar : Depresyon ve anksiyete bozukluklarında kullanılır. Özellikle panik bozuklukta etkili bir tedavi oluştururlar. Nöradrenalin ve serotonin transmitterlerinin işlevini arttırmak için geri alımını bloke ederler. Araç kullanma ile ilgili bilişsel ve psikomotor becerilerin zayıflamasına yol açarlar. ( Klomipramin, İmipramin, Amitriptilin )

Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri ( SSRI ) : Uzun vadede kullanıldıklarında yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve panik bozukluğu tedavisinde benzodiazepinlerden daha etkilidirler. Serotoninin işlevsel aktivitesini arttırmak için serotinin geri alınımını inhibe ederler. Yan etkisi azdır. ( Fluoksetin, Nitalopram, Paroksetin )

Monoamin Oksidaz İnhibitörleri ( MAOI ) : Kullanımları sınırlıdır. Çünkü diyet kısıtlamaları ve önemli yan etkileri vardır. Nöradrenalin ve serotoninin işlevsel hareketini arttırmak için her ikisini de monoaminoksidaz etkisiyle inhibe ederek azalmasını sağlar. Anksiyete bozukluğu tedavisi ilacıdır. ( Phenelzine )

Beta-Bloker : Sosyal anksiyetede kullanılır. Hedefi periferik belirtilerdir. Çarpıntı, kızarma, titreme, kan basıncını düşürmek gibi. Adrenalin ve nöradrenalin işlevsel aktivitesini önlemek için beta adrenerjik reseptörleri inhibe ederler. ( Propranolol, oksprenolol )

Antihistaminikler : Histaminin etkisini ortadan kaldırmak için kullanılırlar. En yaygın yan etkisi ‘ uyku hali ‘ ne yol açmalarıdır. Bu nedenle anksiyete tedavisi için kullanılırlar. ( Hidroksizin )

 

PSİKOTERAPİ

Anksiyeteli bireyin sıkıntılarıyla daha iyi baş etmesine yardımcı olmak için tedavisine destek vermek, tedaviye karşı tutumunu düzenlemek ve yaşam tarzlarını değiştirmede etkili bir tedavi yöntemidir. İlaç ile beraber psikoterapi, anksiyete tedavisinde olumlu sonuçlar verir. Etki genellikle iki üç ay gibi kısa bir sürede fark edilir.

 

BİLİŞSEL DAVRANIŞ TERAPİSİ

Anksiyete bozuklukları için kullanılan en yaygın yöntemdir. Kendimizi ve çevremizi değerlendirirken kullandığımız negatif kalıplar ve çarpıtmalar üzerine odaklanarak anksiyete yaratan olumsuz düşünceleri ve bilişleri inceler. Terapist hastayı baş etmede destekler, tedavi çabalarını sürdürmesinde yardımcı olur.  Davranış terapisinde ise anksiyetenin bireyin davranışındaki etkileri ve tepki verme biçimi incelenir.

Yorum Yap
0 Yorum yapan